ADVOKAT ULRIKA BENGTSSON

Advokatbyrån biträder företag och privatpersoner i Öresundsregionen vid juridiska tvister. Byrån har en bred kompetens och är särskilt inriktad på fastighetsjuridik, hyresrättsliga frågor, bostadsrättsjuridik och brottmål.

Advokat Ulrika Bengtsson - ulrika@advokatbengtsson.se - Tel. 046-211 65 00 / 040-824 50 - Mobil 0703-211 323